Smit Ovens
Vervoer van een grote oven per slede (Groenestraat Nijmegen 1936)
Smit Gas Generatoren
1965-1969
Smit Draad
Draadwals (1926)
Thomas Rosskopf (1880-1953)
De oprichter van Smit Transformatoren, Draad, Weld en Ovens
Smit Transformatoren (1916)
4000 kVA transformator
Willem Benjamin Smit (1860-1950)
Elektriciteitspionier en grondlegger van de Smit bedrijven in Nederland
Het vervoer van transformatoren d.m.v. paardentractie (Smit Transformatoren 1913-1915)
Dit duurde weken...
Thomas Rosskopf
Excursieleider KIVI bij Smit Slikkerveer (1911)
Smit Transformatoren
Montage in de bak van een 4000 kVA transformator (Amsterdam 1916)
Smit Draad
Vrouw aan de omspinmachine (1926)
Smit Slikkerveer
Elektrische centrale Tandjong Priok (1895)
Transformatoren
Smit Slikkerveer 1912
Smit Transformatoren
Spoelenmontage 1921
Smit Slikkerveer
Wereldtentoonstelling Brussel 1910
Smit Draad (1921-1927)
Kijkje in de Draadfabriek
Professor Nolen (1938)
Beproeving oude gramme dynamo bij TU Delft
Hoogte Kadijk
Transformatoren (1936)
Smit Slikkerveer
Generator 1500 kW (1913)
Smit Elektroden
Laselektroden afdeling 1935

Smit Compro

Compro NV blad 2.-koelemeijerDoor de vraag van de markt tot het kunnen leveren van meer dan losse onderdelen als transformatoren, schakelmateriaal, regelingen of motoren, en b.v. compleet (Turn key) opgeleverde transformatorstations of andere installaties te kunnen leveren werd in 1966 besloten om een Afd. Complete projecten (COMPRO) op te richten, welke natuurlijk zoveel mogelijk van de producten van de diverse Smit Nijmegen afdelingen en gefuseerde fabrieken gebruik moest maken.

Als start werden twee personeelsleden aangewezen ; De Heer Goedkoop als Afdelingshoofd en Verkoop met ondergetekende G. Koelemeijer als technicus voor project ontwerp. De Heer Goedkoop had een achtergrond van Stork-Werkspoor en ik werkte bij de Technische dienst van Willem Smit.
Het begon allemaal heel rustig, we bleven voorlopig gewoon op de plaats waar we op dat moment zaten, dus ik op elektrische afdeling van de TD, waar ik ook nog wat gebruik kon maken van de capaciteit van de tekenkamer aldaar.

goedkoop-compro

Bron: Personeelsblad Post 1966

Protestantenkerk (1987)
Na enige tijd kregen we van Stork Suiker een opdracht voor het leveren als zeewaardig verpakt bouwpakket voor de Elektrische installatie en motoren (met alle benodigde installatietekeningen) voor een suikerfabriek in Mexico, was er een plek gevonden voor onze afdeling in het kerkje op het terrein naast de Draadfabriek. Ook hebben we toen personeel aangetrokken om dit te kunnen waarmaken.

De Afd. Compro ging toen bestaan uit;

 • De heer Ph. R. Goedkoop Hoofd en Verkoop
 • De heer G. Koelemeijer Hoofd projectenbureau
 • De heer M. Kalmár Electrotecnicus/tekenaar (van buiten Smit aangenomen)
 • De heer H. Haarsma Electrotechnisch tekenaar ( van de TD.)
 • De heer P Schriemer Administratie (van buiten Smit aangenomen)

Voor typewerk etc. werd gebruik gemaakt van capaciteit bij andere afdelingen.Ook werd het projectenbureau ingezet voor speciale projecten bij EMF Dordt , hoofdzakelijk met betrekking tot ontwerp-,plaatsing ,installatie en inbedrijfsstelling van een speciale met AKU proeffabriek ontwikkelde machine voor tapijtgaren, waarop o.a. per machine 144 kleine toeren geregelde EMF synchroonmotoren zaten welke door twee frequentieomzetters werden gevoed.

Daar het kerkje na een korte periode kennelijk voor een andere bestemming nodig was, werd er voor COMPRO een andere ruimte gehuurd aan de Schaek Matonsingel tegenover het station in Nijmegen. Hier werd het personeel ook uitgebreid met een electrotechnicus/tekenaar heer J.W.J van Leeuwen afkomstig van de tekenkamer Smit Ovens..

Foto 2

Foto 3

Bron: Personeelsblad "Post" 1968

Hier werden door het projectenbureau o.a de volgende projecten voorbereid:

 • Voeding van een Zenderstation in Sudan (11kV Coq schakelinstallatie, transformator en een L.S. verdeelinstallatie van Hazemeijer Frankrijk met inbedrijfsstelling in opdracht van Philips.
 • Installaties voor een aantal vuilwaterpompstations in opdracht van Stork Pompen met Coq 10kV schakelinstallaties, transformatoren en grote gelijkstroommotoren van Smit Slikkerveer (1200 en 1700 PK) met toerenregeling door gelijkrichters gebouwd in Ede en Toerenregeling door Inductieregelaars van EMF. Montage werd uitbesteed aan Heemaf en inbedriijfstelling in samenwerking Compro en Heemaf.
 • Diverse Transductor geregelde motorregelingen samen met EMF voor extruders bij AKZO Emmen.
 • No Break dieselagrregaat installatie voor Defensie in Nieuw Millingen , in samenwerking en opdracht van Kromhout met COQ 10kV schakelaar, transformatorstation , LS Schakel en besturingspaneel uit Ede en borstelloze Synchroongenerator van EMF
 • De installatie en inbedrijfstelling van een transductor geregelde motoraandrijving van een draaibrug bij Kornwerderzand in de Afsluitdijk in opdracht van Rijkswaterstaat.
 • Diverse installaties voor regelbare voedingen voor Textiel machines voor Akzo met EMF reluctantie of synchroonmotoren en frequentie omvormers in Nederland en Spanje.
 • Installatie voor een Electrodenfabriek in Griekenland samen met specialisten van de Electrodenfabriek
 • Bestek maken voor de elektrische installatie van een aantal vuilwaterpompstations in Groningen in opdracht van Stork Pompen. 
 • Installatie van de door Afd.Regeltechniek en Ede geleverde gelijkrichters voor de ISR-Ring bij de CERN te Genève, montage uitbesteed aan een Frans installatiebureau, wat veel bij de Cern werkte, onder leiding van COMPRO. Dit project in nauwe samenwerking met C.J Verkerke bij Regeltechniek.


Dit is opsomming van de belangrijkste projecten welke ik mij nog kan herinneren maar er werden met EMF samen bij AKZO voor textielmachines nog vele andere projecten gedaan zoals de textielmachines in Noord Ierland.

Logo Afo Smit Nijmegen had ook nog AFO N.V. ( Apparaten Fabriek Overijssel ) overgenomen een fabriek in Hattem waar men o.a. besturing en signalering apparatuur maakte en voor de Marine speciale apparatuur zoals Schokvrije magneetschakelaars, seinsleutels, ontsteking voor riviermijnen en besturing voor magnetische en acoustische mijnenveeg installaties o.a voor mijnenveegschepen van de Duitse Marine.
Veel van deze apparatuur was een voorloper van PLC en Computerbesturingen waarop men zich ging concentreren.

Het pulslogica systeem was een besturing waarbij kleine magneetkernen door gelijkstroompulsen in een toestand ja of nee werden gebracht. Daar dit systeem in toestand van spanningsuitval van de besturing in de laatste stabiele toestand bleef en dus geen signaal uitval of verandering naar de bestuurde systemen gaf totdat de noodstroom gestart was, werd dit als een zeer veilig systeem geacht voor ketelbesturing en andere installaties waarbij uitval noodlottig kon zijn, de toen opkomende PLC en Computerbesturingen werden voor dit soort besturingen nog te onbetrouwbaar geacht. Bij enige Elektrische Centrales in Nederland zijn in de jaren 60 van de 20 ͤeeuw met dit ketelbesturing systeem uitgevoerd.

Door de grote concurentie op de normale bedienings- en signalering systemen en vermindering van marine projecten gingen de zaken niet meer zo goed. Mede doordat men bij leveringen aan NAVO landen er altijd werd gecontracteerd dat je 10 jaar reserve delen moest kunnen naleveren. Tevens was men vooruitlopend op een toegezegde order van de Duitse marine al met fabricage van 10 mijnenveeginstallaties begonnen waarvan er enige al klaar waren, maar deze order werd gecanceld.

Hierdoor kon AFO op verliezen komen en werd het voortbestaan op de bestaande wijze en de mogelijkheid tot naleveren van reservedelen in gevaar. In 1968 werd er een oplossing gevonden in een koppeling met Afd. COMPRO en de AFO N.V. onder de andere naam Smit Nijmegen COMPRO N.V. welke dan een voortzetting van AFO N.V. was en de te verwachten winsten van Compro weggestreept konden worden tegen de verliezen van AFO N.V. wat belastingtechnisch voordeel opleverde. Ook werd besloten om de verkoop van transductor motorregelingen , transductor regeling van verwarmings doeleinden ( veelal voor AKZO) ,regelingen voor startbaan verlichting en andere producten van Afd. Regeltechniek via Smit Nijmegen COMPRO N.V. te laten lopen.

Compro NV blad 1

Compro NV blad 2.

De bezetting aan de van Schaek Mathonsigel werd dus flink uitgebreid en ging bestaan uit:

 • Directie bestaande uit 2 directeuren; De heren Ph. R. Goedkoop en R.R. Bolt ( eerder directeur AFO)
 • Verkoop regeltechniek; de Heer C.J. Verkerke.
 • Verkoop motorregelingen; de Heer G. Groters
 • Verkoop pulslogica en andere AFO besturingen; deHeer E.Ribberink
 • Verkoop marine producten AFO; De heer Dijkman of Dijkstra ( dejuiste naam is mij ontgaan)
 • Secretaresse; Mej. Nieuwenhuizen ( eerder Directie secr. Bij AFO)
 • Typiste en alg. adm.; Mej. Geurts als vervanger van Mej.Nolen welke inmiddels vertrokken was.

bolt

Bron: Personeelsblad Post 1966

De bezetting van het projectenbureau zoals al eerder vermeld maar uitgebreid met een tekenaar de Heer Bosman ( afkomstig van de Electrotechnische afdeling bij de TD).
De fabriek in Hattem bleef in afgeslankte vorm bestaan en werd steeds meer een computer systeemhuis met computers van (ik meen) van het fabrikaat DEC ?.
De schokbestendige magneetschakelaars en andere marine producten werden uitbesteed aan een ander bedrijf.

Compro NV blad 3.

Compro NV blad 5.

Bron: personeelsblad Post 1968

Na de Fusie met Holec werd het projectenbureau van Smit Nijmegen Compro N.V., daar wij als een concurent van het Heemaf Projectenbureau werden gezien, als eerste uit de organisatie na wat moeilijke onderhandelingen met de Heemaf Directie over de voorwaarden en functies op 4 mei 1971 naar Hengelo overgeplaatst.

Naar Hengelo gingen  ; Heren Koelemeijer, Kalmar, van Leeuwen en Bosman.Ontslag namen; Heren Haarsma en Schriemer.
De heer Bosman kon niet aarden bij Heemaf en is al weer snel vertrokken, van Leeuwen is overgestapt naar Hazemeijer Verkoop Buitenland, Kalmar is overgestapt naar Heemaf inbedrijfstellingsafdeling maar ook na enige jaren vertrokken door ziekte. Ik zelf heb in 1986 ontslag genomen.

Na een organisatie wijziging werd het Heemaf Projectenbureau (PB), Afd. Installaties (IB) en Inbedrijfstellingen (TD) samengevoegd als Holec Projects B.V. en dus administratief losgekoppeld van
Heemaf N.V.

Hoe het is afgelopen met de rest van Smit Nijmegen Compro N.V. is mij door de snelle overplaatsing maar zijdelings bekend, ik weet dat Verkerke naar Kerstens in Suriname is gegaan en later naar ABB., De meeste mensen van Regeltechniek zijn later ook als aparte afdeling bij Holec Projects terecht gekomen en later weer overgeplaatst naar Hazemeijer.

Kerstens-Afo

Bron: Personeelsblad Post 1966

Hoe het met AFO hoek is afgelopen, is mij volkomen onbekend. De heer Goedkoop is later ook korte tijd als verkoper bij Holec Projects geweest maar of hij toen pensioengerechtigd werd of ontslag heeft genomen weet ik niet.Daar ik het meeste uit mijn geheugen heb opgetekend kunnen er kleine vergissingen in datums of gegevens niet uitgesloten zijn.

G. Koelemeijer, juli 2014

Compro NV blad 2.-koelemeijer

Onderstaande bedrijven zijn wat betreft de historie zeer aan elkaar verwant. Veel antwoorden op de vragen van Gé Koelemeijer zijn te vinden via onderstaande links.
Klik op de bedrijven om meer te weten te komen over de historie van:  

Smit Regeltechniek
Smit Ede
Holec Projects
AFO Hattem

Met dank aan Gé Koelemeijer. Binnenkort zal ik meer foto's en foldermateriaal van Smit Compro  plaatsen bij dit artikel, maar dat moet ik nog inscannen.
Heeft u nog fotomateriaal van Smit Compro ? dan mag u dat altijd sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en ik plaats het bij dit artikel.

Foto 1

Het nieuwe onderkomen van Smit Compro op de voorpagina van het personeelsblad Post in 1968. Bron: Gé Koelemeijer/ archief Smit Transformatoren.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

Cloud tag

Laatste artikelen

Laatste reacties

      LEES MEER

Wie is online

We hebben 134 gasten en geen leden online

Statistieken

Aantal bekeken pagina's
11561896
DMC Firewall is a Joomla Security extension!